गरिबी र पढाइ

चेपाङ भाषाको कविता (नेपाली अनुवादसहित)

गरिबी र पढाइ

चार जात छत्तीस वर्णहाङ
विभाजन जाङो ङी काई
चार जात छत्तीस वर्णमध्ये
एक चेपाङ ङी पाई

सबे जाति पढो लिखो
टाठोबाठो मनाई
पढसाकाई ठाउचेउ मालो
चेपाङ जाति ङी पाई

-याते नाइया पढासा काई
लुई बैतीली निङ काई
ङी लकोलै गरिबी
खाइल पढसाकाई

नेपाली अनुवाद :

गरिबी र पढाइ

चार जात छत्तीस वर्णले
विभाजन गर्‍यो हामीलाई
चार जात छत्तीस वर्णमध्ये
चेपाङ पर्‍यो हेपाइ ।

सबै जाति पढ्या लेख्या
टाठो बाठो भएका छन्
पढ्नलाई ठाउँ नपाएको
चेपाङ जातिमा छन्

प्रश्न छ कि तपाईंहरुको
किन पाएनौ पढ्न ?
हाम्रो आफ्नै गरिबीले
सकिएनौं पढ्न ।

(साभार : राष्ट्रिय भाषाका कविता संङ्गालो)

 

क्याटेगोरीः चेपाङ, राष्ट्रभाषा

लेखक बारेः