धिमाल

Back to homepage
धिमाल राष्ट्रभाषा

समाज कालाउ राष्ट्र परिवर्तन पाका जिम्मा धानागेलाइता हि

नेपालि शब्द कोषता धानाको अर्थ जवान, वाराङ माजेङ्का कालाउ धाना अवस्था द्याङ गेलाइको झाराङ खान्तेङ जाँगर हिका बेला दोका हि । जातिङ्को धाना दोका परिवर्तनको संवाहक । समाजको परिवर्तन, राष्ट्रको

धिमाल राष्ट्रभाषा

दमकता हिका धेमालाइ देराको सिक्षा र रोजगारको स्थिति

दमकहेङ हिन्सा किसिमसो खाङलाउबुङ या थामे धेमालाईको भासिङ हिन्सा खाल्को उदाहरन जेङ्ली लोखे । राजनीतिको हिसाबसो खाङ्नुबुङ धेमालाईको हिन्सा राजनीतिज्ञगेलाई जोल्मीपाका थामेता दमक परिखे । धेमालाईको चुम्लुङसो, मालेको लाम्फा राजनीति

धिमाल राष्ट्रभाषा

धिमाल साहित्यहेङ खाङ्लाउ

बास्ताबता दोनु ते साहित्य दोका सामाजको एलोङ आइना दोङ । हिदोइबुङ सामाज, जाति, वंसको ताइको बाताबरन, परिबेस, सांस्कार संस्कृति, धर्मकर्म आन्सारको लोक दर्सन, लोक जीवन, लोक साहित्य, लोक संस्कृतिको काथागालाई

धिमाल

पहिचान दोङ हाइपालि ?

जेलाउसो पृथ्वीनारायण साह नेपालको म्हुइम्हुइका राज्यगालाइहेङ ए थामेता एकीकरण पाहि कोकोबेलासोङ नेपालहेङ द्या जातः ब्राम्हण, क्षेत्री, बैस्य र सुद्रता बाख्राइका काम जेङ्हि । सुद्रगेलाइको स्वाइका चि माआम्का, उम माचाका परम्परा