राई

Back to homepage
राई राष्ट्रभाषा

होङछा–१

पुमा भाषा । खाङमा: अक तेप: खुलायाकु बुक्टोङ योक: कसेतलाम कफामचि: होङ्छा पङ होङमा   (हिङचोङबो कभानदो योङवा युङयाङ । तकु योङवाबो आघित्नि खुला युङयाङ । तकु खुलादो बुकटोङ युङयाङ

राई राष्ट्रभाषा

राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक सिरिफा कातोक्पा

बान्तावा राइ भाषा । छोक्वासि चासुमि फत्तिलाल राइ   ‘आन्कान टोङनि्कि द्याको नुछे अढिवाङ काचि मुन्नालो मो योक्दा नुपोन्मि (विकास) आ आन्केन लाम्मा कर छुक । खोन्ओसा आन्कान टोङमाकि दितेनि

खेलकूद राई राष्ट्रभाषा

इमिनामो दिम्

चाम्लिङ भाषा ।  ‘इमिना’ त्याल्लामो रुङ्मास्या तिरे— ‘कैवा छैदिङासिमेको मिना’ । ओस्यो मिनियेपा ओकोपामो रुङ्मास्या ओरु पुनि तिरे रछै । इतो खारुखीम्दा द्यै खारु ल्योमालै लाबोला इदिमेको हिङे नाखोँ मिनाची

राई राष्ट्रभाषा

उङकान हान्छे देङदा मपाक्याङ

प्रा.डा नोवलकिशोर राई  पूर्वराजदूत तथा भाषाशास्त्री   चुङछोप ८ लेनदा संविधान तामा अमुनिनिन निकि दाराखाराचिआ, खानानिन अक्छा सान्दिवा, आइमित दे तमिनिन्यन ? हाङकाचिहाङआ हाङहोन तुङमा दोत्ओदा हाङकोपच्या हाङहोन अतुङयाङ ।

राई राष्ट्रभाषा

बाहिङ मिन्चा-स्यान्तिवा

बाहिङ भाषा किरात रःदिद २८ जाति गरेमे कङ् रःदि हो बाहिङ । चाम्लिङ, नाछिरिङ, बान्तावा, दुमी आदि रःदि दःदिमे कङ् भाषिक समुदाय हो बाहिङ रःदि । बाहिङ रःदिदःके बक्दिका दु

Uncategorized राई राष्ट्रभाषा

सुम्निकु पारुकुदु एन्चेप्ला

बान्तवा राई भाषा ‘एनुखो ! एनुखो !’ (हेलो.. हेलो..) ‘एनुखो.. खादाङका तचेप्याङ ?’ ‘उङका ए दिवा, हेन्खामादाङका आम चोदुम्छा नात्छाछा चेप्ङाङा ।’ ‘ए … चोदुम्छा किरावा खाना ?’ ‘जिउ.. दिवा